Årsplan for Harestua barnehage

Dette er Årsplanen for Harestua barnehage. Denne bruker vi i vår planlegging, dokumentering og evaluering i barnehagen. Årsplanen er gjeldene for barnehageåret 2022/2023