Søke barnehage plass i Harestua barnehage

Her går du inn for å søke barnehageplass: Visma

Her prioritere du fra 1- 5 på hvilken barnehage du måtte ønske at barnet ditt skal gå i.

Alle barnehagene i Vennesla. Kommunale og private har felles opptak, og følger våre opptakskritereier for opptaket. Se våre vedtekter