Tilvenningsperiode i Harestua barnehage

I Harestua barnehage bruker vi Jåttå modellen ved oppstart i barnehagen. Vi bruker Trygghetssirkelen som et pedagogisk verktøy.

Alle nye foreldre og barn får invitasjon til besøksdag i barnehagen før oppstart. 

I forkant av besøksdag inviterer vi foreldre til foreldremøte. Vi presentere barnehagen og har en gjennomgang av vårt hefte:

Velkommen til Harestua barnehage

Her står det mye praktisk informasjon, som presentasjon av barnehagen, om oppstarten, om modellen vi bruker og litt praktiske opplysninger. 

Vi oppfordrer alle å sette av 5 hele dager til Tilknytning i barnehagen. Alle barn får egen kontaktperson hos oss.