Vår visjon

I VÅR BARNEHAGE SKAL ALLE HA EN VENN, OPPLEVE MESTRING OG VÆRE INKLUDERT

Vi skal være en barnehage der det er rom for alle ulikheter, der alle er like mye verdt uansett alder, kjønn, hudfarge, religion og livssyn. Vi skal ta vare på hverandre og være rause, vi skal godta og respektere andre og andres meninger selv om dette er ulikt vår egen oppfatning. Vi jobber aktivt for at barna skal bli selvstendige.