Levering og henting i Harestua barnehage

KJERNETID                                                                                                                                       Vi har kjernetid fra 9.30 til 14.30. Dette betyr at vi planlegger turer, grupper, måltider og aktiviteter innenfor dette tidsrommet. Da vet vi at alle får muligheten til å være med på det som skjer i barnehagen, samt at vi har flest mulig voksne tilgjengelig. Dersom vi i spesielle tilfeller starter før dette eller avslutter senere, vil vi gi beskjed. 

LEVERING
Det er fint om dere leverer barna senest kl 09.30. Dersom dere kommer senere enn dette må dere ringe eller sende en SMS.

HENTING
Barna må være hentet innen kl 16.45. Det vil si at dere må ha pakket sammen barnas saker og tatt på dem yttertøy før kl 16.45. Da stenger barnehagen og personalets arbeidstid er over. Dersom barna blir hentet for sent, vil dere få et gebyr på kr 200,- pr påbegynte time.