Dagsrytme i Harestua barnehage

Kl. 06.30 – 08.30 Frokost. De barna som ikke har spist hjemme setter seg på kjøkkenet for å spise. De andre leker på rommet til Hybelkaninan.

Kl. 09.30 Vi deler gruppene

Tiden fram til lunsj brukes på samling, formingsaktiviteter og frilek.

Kl. 10.00 Utetid for hybelkaninan.

Kl. 11.00 Lunsj for hybelkaninan. De som skal sove legger seg etterpå.

Kl. 11.00 Lunsj for hareungan

Kl. 12.00 - 14.00 Utetid

Kl. 14.00 Måltid m/frukt

Kl. 16.45 Barnehagen stenger