Planleggingsdager/sommerferie i Harestua barnehage

Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av et år og disse dagene er da barnehagen stengt. På disse dagene arbeider hele personalggruppen sammen om evaluering av arbeidet samt utarbeidelse av planer for barnehagehverdagen. Våre arbeidsredskap er Rammeplan for barnehager og barnehagens egen årsplan. Disse brukes aktivt og vårt arbeid skal være fundamentert i de nevnte planene. Vi bruker også planleggingsdager til kursing av hele personalet.

Barnehagen holder stengt følgende datoer på grunn av planleggingsdag:

 

2022/2023

Mandag 01.08.22

Fredag 21.10.22    

Mandag 02.01.23

Tirsdag 11.04.23

Fredag 19.05.23

 

SOMMERFERIE: bhg er stengt uke 27, 28, 29 og 30.