Harestua barnehage - et godt sted å være for alle

Harestua barnehage - et godt sted å være for alle. Trygghet, engasjement, inkludering og likeverd er verdier vi setter høyt hos oss. Harestua barnehage ligger på Ludeflaten i Vennesla. Vi har et stort uteområde og bruker nærmiljøet aktivt.

Harestua barnehage startet opp i mars 2009 med to grupper, Hybelkaninan (0-3 år) og Hareungan (3-5 år). Barnehagen har plass til ca 21 barn.

Eieren vår er Hilde Aabel

Vi er en barnehage som bruker programmet Være sammen, som handler om hvordan vi skal være varme og grensesettende voksne.

Vi er med i den nye satsingen sammen med resten av kommunens barnehager, skoler og pp-tjenesten: inkluderende læringsmiljø. Hovedmålsettingen er at alle barn og unge opplever og godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse.