Plan for overgang mellom barnehage og skole

Vennesla kommune har for alle førskolebarn et eget program slik at vi sikrer en god forberedelse til 1. klasse. Opplegget er i samarbeid med skolene, som bygger videre på de forberedelser som er gjort i barnehagen. Ved å følge linken vil dere finne dokumentene alle barnehager og skoler i Vennesla følger. Det å begynne på skolen er en stor begivenhet i livet så det er viktig at overgangen blir så god som mulig!

 

Foreldrebrosjyren Nå barnet teller

Plan for språk - og leseutvikling 4-8 år

System og rutiner for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune