Endring/oppsigelse av barnehageplass

Endring av barnehageplass internt i barnehagen. Oppsigelse av barnehageplass.

Endring av barnehageplass må gjøres på kommunens hjemmeside. Søknad om barnehageplass

Her søkes det om endring intern i barnehagen.

Ta kontakt med Hilde hvis dere lurer på noe.

 

Oppsigelse av barnehageplass.

Fra vedtektene våre:

 

§ 3.4 Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig til styrer på et eget skjema som finnes på barnehagens hjemmeside www.harestua.barnehage.no med en måneds varsel, og gjelder fra den 1. i måneden. Det betales for hele oppsigelsesperioden. Hvis plassen sies opp etter 1. april, må det betales ut barnehageåret.

Skulle det oppstå endrede forhold etter at det er sagt ja til barnehageplassen, må plassen sies opp senest 1. juni. Er dette ikke gjort, må det betales for neste fakturaperiode.

Bruke vårt skjema som du finner her for oppsigelse av barnehageplassen.