Prosjektarbeid

Prosjekt arbeid er en metode og organisere det pedagogisk arbeidet i barnehagen, med et større fokus på barns medvirkning.

I vår barnehage jobber barn og voksne sammen i ulike prosjekter.

Målet med prosjektene er at barna får økt sin kunnskap og erfaring i det de gjør, samtidig som de lærer seg samarbeid med andre, og noe om seg selv.

Tema for et prosjekt bestemmes ikke lang tid lang tid på forhånd, det tas utgangspunkt i observasjoner av barnas engasjement og interesser, og i hendelser som opptar dem i dagliglivet eller i den store verden.

Prosjektarbeidsformen tar utgangspunkt i at barn er kompetente, nysgjerrige og sosiale. 

Vi i barnehagen har en tro på at barn har evner og lyst til å lære - at de kan og vil.

Vi har tre prosjekter hver barnehageår, 1 på høsten, 1 på vinteren og 1 på våren. Avdelingene har hver sine prosjekteter. Etter hver prosjektperiode utarbeides en prosjektbok som dokumenterer vårt arbeid.

Ved å arbeide prosjektbasert opplever vi i barnehagen at vi bruker alle fagområdene i Rammeplanen, arbeidet vi gjør er tverrfaglig. 

Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmetoder, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. (Rammeplanen, 2017)