Prosedyrer ved sykdom i Harestua barnehage

Når bør barnet ditt være hjemme fra barnehagen? Når ringer vi etter dere foreldre? Hva er å være syk? Når er det OK å være i barnehagen? Kan personalet i barnehagen gi barna medisiner? Dette er spørsmål som til tider er veldig aktuelle både for oss ansatte og dere foreldre.

I følge regelementet vårt skal:

Barn som ikke kan følge dagsrytmen eller være ute holdes hjemme.

Alt fravær meldes barnehagen innen kl 9.30

Alvorlig smittefarlige sykdommer meldes umiddelbart til styrer.

Når må barnet holdes hjemme:

Vi forholder oss til det kommunelegen og folkehelseinstituttet sier.

 • Feber, barnet må være hjemme 24 timer etter siste feberfri måling.
 • Oppkast, barnet må være hjemme 48 timer etter oppkast.
 • Diare, barnet må holdes hjemme 48 timer etter diare.
 • Nedsatt allmenntilstand ved f.eks forkjølelse og urinveisinfeksjon.
 • Ved kraftig allergi og astma må dere avtale og snakke med personalet. Har barnet nedsatt allmenntilstand og er slapp, er det best å være hjemme.
 • Kraftig øyebetennelse, barnet holdes hjemme til det er igangsatt behandling eller til pussdannelse er avtatt.
 • Vannkopper, barnet holdes hjemme til de er tørket ut og allmenntilstanden er god.
 • Brennkopper, barnet holdes hjemme til blemmene ikke lenger væsker.
 • Barnemark, barnet holdes hjemme til påbegynt behandling.
 • Hodelus, barnet holdes hjemme til påbegynt behandling-

 

Vi har lite muligheter til å følge opp enkeltbarn som er syke. Når det går en voksen bort for å være hos et barn som trenger et fang og en voksen fordi de er syke, går det utover de andre barna og de ansatte.

Når ringer vi til dere foreldre/foresatte for å be dere komme å hente barnet?

 • Ved oppkast
 • Ved diare (ved epidemi telefon ved første symptom)
 • Feber
 • Nedsatt allmenntilstand, barnet ser slapp og trøtt ut. Mer enn vanlig.

 

Personalet diskuterer alltid seg i mellom før det ringes. Det er viktig å avklare/bli enige om at å ringe er det riktige.

Vi ringer heller en gang for mye, enn en gang for lite. Vi ønsker en åpen dialog med dere, og at dere som foreldre/foresatte holdes informert om deres barn.

Vi opplever dessverre av og til at barn som f.eks har spydd i løpet av natta leveres i barnehagen. Dette kan være svært smittsomt, og av respekt for de andre familiene og av hensyn til barnet ber vi om at våre retningslinjer følges.