Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og forholdet til foreldrene. (Rammeplan for barnehagen)

Samarbeidsutvalget for barnehageåret 2021/2022 er:

EIER/STYRER: Hilde Aabel

ANSATT:         Janne Listog

                     Rose Mari L. Anseth

FORELDRE:     Ailin Westberg

                      Henrik Syvertsen

POLITISK REPRESENTANT: Grethe Strand

 

Møtes minimum to ganger per barnehageår.