Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø i barnehagene i Vennesla. Målgruppen er alle ansatte i barnehagene. Planen er oppdatert med bakgrunn i ny barnehagelov 01.01.21 og erstatter tidligere overordnet handlingsplan mot mobbing i venneslabarnehagene.

I Harestua barnehagen bruker vi Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø som er en fagplan for alle barnehagene i Vennesla kommune.

Formålet med en felles handlingsplan er et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. En inkluderende barnehage som fremmer barn helse, trivsel, trygghet og mestring.

 

Du kan lese planen her