Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing i Vennesla barnehagen

I Harestua barnehagen bruker vi Handlingsplan mot mobbing som alle barnehagene i Vennesla bruker.

Du kan lese planen her