Overgang innad i barnehagen

Rutiner for overgang fra Hybelkaninan til Hareungan

Å begynne på ny avdeling kan være en stor omveltning for noen barn. De beveger seg fra sin trygge base med sine trygge omsorgspersoner de har knyttet sterke bånd til, til en ny hverdag med nye rutiner og nye personer å bli kjent med.

I Harestua barnehage er ikke denne overgang like stor for alle. Vi er en liten barnehage med to avdelinger som er mye sammen, både ute og inne.

Vi har allikavel noen faste rutiner på overgangen fra hybelkaninan til hareungan.

Mai/juni:

  • Barna som skal bytte avdeling øver på å smøre skive selv
  • Turer uten vogn i nærområdet
  • Bsøk på avdelingen til hareungan

August:

  • Gradvis overgang i løpet av den første uka.
  • De som har behov for lenger tid får det etter behov