Nyheter

 • Handlingsplan ved bekymring for vold og/eller seksuelle overgrep

  I Harestua barnehagen bruker vi Handlingsplan ved bekymring for vold og/eller seksuelle overgrep som alle barnehagene i Vennesla. Denne planen er utarbeidet i et samarbeid med Siri Søftestad, Inger Lise Andersen og alle styrerne i Vennesla barnehagene.

  09.11.2018 13.34
 • VI VIL REDDE JORDA!

  Prosjektarbeid i Harestua barnehage våren 2018. "Vi vil redde jorda", prosjekt om søppel.

  22.06.2018 10.38
 • Vårt verdidokument

  Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere hva Harestua barnehage ser som viktige verdier og holdninger i møtet med barn og foreldre.

  30.08.2016 10.02
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

VÆRE SAMMEN

Være sammen har som hovedmål å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagen. Målet er at vi alle skal være tydelige voksne som er varme og grensesettende i relasjoner med barn. Målet for barna er å hjelpe de til å sette ord på egne følelser, være medvirkende og utvikle evnen til empati, inkludering og samarbeid i det sosiale samspillet med andre barn og voksne i barnehagen.