Nyhetsarkiv

 • Handlingsplan ved bekymring for vold og/eller seksuelle overgrep

  I Harestua barnehagen bruker vi Handlingsplan ved bekymring for vold og/eller seksuelle overgrep som alle barnehagene i Vennesla. Denne planen er utarbeidet i et samarbeid med Siri Søftestad, Inger Lise Andersen og alle styrerne i Vennesla barnehagene.

 • VI VIL REDDE JORDA!

  Prosjektarbeid i Harestua barnehage våren 2018.
  "Vi vil redde jorda", prosjekt om søppel.

 • Vårt verdidokument

  Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere hva Harestua barnehage ser som viktige verdier og holdninger i møtet med barn og foreldre.