Planleggingsdager i Harestua barnehage

Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av et år og disse dagene er da barnehagen stengt. På disse dagene arbeider hele personalggruppen sammen om evaluering av arbeidet samt utarbeidelse av planer for barnehagehverdagen. Våre arbeidsredskap er Rammeplan for barnehager, Lokal årsplan og barneahagens egen årsplan. Disse brukes aktivt og vårt arbeid skal være fundamentert i de nevnte planene. Vi bruker også planleggingsdager til kursing av hele personalet.

Barnehagen holder stengt følgende datoer på grunn av planleggingsdag:

 

Mandag 12.08.19

Fredag 18.10.19      

Onsdag 02.01.20

Tirsdag 14.04.20

Fredag 22.05.20