Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og forholdet til foreldrene. (Rammeplan for barnehagen)

Samarbeidsutvalget for barnehageåret 2017/2018 er:

EIER/STYRER: Hilde Thomassen

ANSATT:         Janne Listog

                     Rose Mari L. Anseth

FORELDRE:     Marthe Smiseth Harket

                     Cristopher Eikeland

POLITISK REPRESENTANT: Inger Turid Tonstad.

 

Møtes minimum to ganger per barnehageår.