Levering og henting i Harestua barnehage

LEVERING
Det er fint om dere leverer barna senest kl 09.30. Dersom dere kommer senere enn dette må dere ringe eller sende en SMS.

HENTING
Barna må være hentet innen kl 16.45. Det vil si at dere må ha pakket sammen barnas saker og tatt på dem yttertøy før kl 16.45. Da stenger barnehagen og personalets arbeidstid er over. Dersom barna blir hentet for sent, vil dere få et gebyr på kr 200,- pr påbegynte time.