Metoder/verktøy

I vårt arbeid bruker vi mange metoder og redskaper som er utviklet for barnehagebarn.

Metodene er utviklet for å sikre en maksimal utvikling på forskjellige områder.

Vi vil her gi en kort informasjon om noen av dem og legge ved linken så kan dere gå videre og studere opplegget nøyere om dere ønsker.

 

Alle med, er et observasjonsskjema vi bruker på alle barna i barnehagen. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer, det følger barnet gjennom hele barnehagetiden. Det dekker 6 områder: språkutvikling, lek, sosio - emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. Alle foreldre får se skjemaet på den første foreldresamtalen i barnehagen.

 

Språk, tekst og kommunikasjon

Snakkepakken, er et verktøy for aktiv innlæring av språk, metoden er allsidig og bygger mye på bruk av konkreter og at barna selv skal være aktive. Les mer på snakkepakken.no

Skrivedans, av Ragnhild Oussoren, er et opplegg som forbereder barna på å lære å skrive. Det øver øye-hånd koordinasjonen, utvikling av dominant hånd, gir flyt i bevegelsene, bedre konsentrasjon m.m. Skrivedans trinn 1 brukes i barnehagen, trinn 2 brukes i skolen. Les mer på ergoterapiforbarn.no

"Å by barnet opp til dans", av Davina Talèn, Ernst Ottem og Jan Mossige. Dette er et kartleggingsskjema for observasjon av tidlig kommunikasjon. Opplegget består av 3 skjema, et for språklig engasjerbarhet, 1-3 år, et for språklig engasjement, 3-5 år og et for fysisk aktivitetsnivå, 1-5 år. Les mer på danseskjema.no

Antall, rom og form

Tall- og språksprell, av Anne Marit Valle, Lise Olvik og Anne Karin Orset, er et enkelt anvendelig redskap laget for å bevisstgjøre barna i forhold til språket. Les mer om dette på gyldendal.no

Kropp, bevegelse og helse, (psykososiale forhold)

Mini-røris, et opplegg tilpasset barn, opplegget sikrer allsidig bevegelse og utvikling av kroppskontrollen. Voksne har vært på kurs og er instruktører, leken/trimmen er til musikk. Les mer på friskissvettis.no

Være sammen. I Være sammen er gode relasjoner i sentrum. Voksenrollen er sentral og viktig for barn og barnegruppens samhandling med hverandre. Være sammen har metoder for de voksne og verktøy for bruk  i barnegruppen som bøker, bilder og løvefigur. Programmet er forankret i barnehageloven og regjeringens manifest mot mobbing 2011-2014. Les mer om programmet på hjemmesiden: væresammen.no