Likeverd og muligheter

Vi i Harestua barnehage er med i et prosjekt i Vennesla kommune, 2011-2014. Hovedmålet med dette prosjektet er å bedre levekårene i Vennesla. Dette skulle gjøres gjennom og: - Høyne utdanningsnivået - Bedre likestillingen mellom jenter og gutter

Hovedmålet i barnehagene er:

- Ansatte i barnehagene gir gutter og jenter like muligheter

- Ansatte i barnehagene hjelper barna til å ta fire, bevisste og kloke valg til det beste for seg selv og felleskapet.

 

Mål med tiltaket:

- å gjøre barna trygge på å snakke om det de tenker

- lære barna og ta vare på hverandre og gi omsorg til hverandre

- visre barna at gutter og jenter har like muligheter

- at barnas lek bærer preg av allsidighet og frie valg, og ikke et tradisjonelt kjønnsrollemønster.

 

Les mer om hvordan vi har gjort det i vår barnehager her.

 

16.12.13.

Nå kan du også lese statusrapporten som er blitt laget sammen med de andre pilotbarnehagene i prosjektet.

STATUSRAPPORT