Endring foreldrebetaling fra 1. januar 2021

Økning i makspris for barnehager fra 1. januar 2021

Maksimalprisen for 2020 er 3.135 kroner per måned, og totalt 34.486 kroner per år. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslått å øke maksprisen til 3.230 kroner i måneden eller 35.530 kroner i året fra 1. januar neste år.

Statsbudsjettet er vedtatt og økningen i foreldrebetaling er vedtatt gjeldene fra 01.01.21.

 

Harestua barnehage følger kommunens satser.