Vårt verdidokument

Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere hva Harestua barnehage ser som viktige verdier og holdninger i møtet med barn og foreldre.

Her beskrives våre verdier, holdninger og kvaliteter som er grunnlaget for alt vi gjør. Vi legger særlig vekt på at våre ansatte kan inngå i en god relasjon med barn. Det vil si en relasjon bygget på kunnskap om det enkelte barn, barns generelle utvikling og våre egne motiver og holdninger.

 

Vårt verdidokument

Oppdatert 30.08.16