Handlingsplan ved bekymring for vold og/eller seksuelle overgrep

I Harestua barnehagen bruker vi Handlingsplan ved bekymring for vold og/eller seksuelle overgrep som alle barnehagene i Vennesla. Denne planen er utarbeidet i et samarbeid med Siri Søftestad, Inger Lise Andersen og alle styrerne i Vennesla barnehagene.

Ansatte i barnehager har meldeplikt til barneventjenesten. Det er Barnehageloven § 22, Opplysningsplikten til barneverntjenesten, som regulerer dette. Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

 

Les mer om dette på her.